Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Μηχανικού – Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Home/Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Μηχανικού – Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Μηχανικού – Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι σε θέση να καλύψει συνολικά τις απαιτήσεις των πελατών της στον τομέα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας τους, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες μηχανικού που απαιτεί ένας ιδιώτης, διαθέτοντας στο στελεχιακό της δυναμικό μηχανικούς τεράστιας εμπειρίας όλων των ειδικοτήτων. Επίσης η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ όντας πρωτοπόρος στον τομέα της, διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο νομικό τμήμα, υποστηρικτικό για τις υπηρεσίες μηχανικών που παρέχει, το οποίο είναι εξειδικευμένο σε θέματα ιδιοκτησιακά, θέματα αγοραπωλησιών, θέματα συμβολαιογραφικά και γενικά ακίνητης περιουσίας.

ΝΕΑ Υπηρεσία της Εταιρείας για ιδιώτες:

– ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΥΠΟΒΟΛΗ της ΔΗΛΩΣΗΣ Ιδιοκτησίας Kτηματολογίου στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ για τη δήλωση Κτηματολογίου στα Κεντρικά γραφεία μας στην Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες στο  https://www.gaiasa.gr/diloseis-kthmatologiou/

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία, η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει το πρόγραμμα προστασίας μεγάλων επενδύσεων ακίνητων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στις έξης υπηρεσίες:

 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
 • Βεβαίωση μηχανικού – πιστοποιητικό νομιμότητας
 • Έρευνα μοναδικότητας τίτλου/υποθηκών κ.τ.λ.
 • Έρευνα Ορίων και εμβαδών ακινήτων
 • Έρευνα χρήσεων γης Ακινήτων
 • Έρευνα όρων δόμησης, αρτιότητας και δυνητικής οικοδομησιμότητας
 • Έρευνα πράξεων τακτοποίησης, πράξεων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού
 • Έρευνα νομιμότητας ακινήτων με παράλληλη υποστήριξη σε τακτοποίηση αυθαιρεσιών
 • Έρευνα περιβαλλοντικών και λοιπών τεχνικών δεσμεύσεων
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ακίνητων
 • Έρευνα ποιότητας κατασκευής ακίνητων
 • Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης

H ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει υπηρεσίες σύμβουλου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και σε φορείς δημοσίου, σε θέματα που αφορούν:

 • Ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες & σύγχρονες προτάσεις διακόσμησης
 • Μελέτη και επίβλεψη έργων
 • Ανακαινίσεις και ιδιωτικές κατασκευές
 • Μελέτες εθνικού κτηματολογίου
 • Μελέτες επέκτασης σχεδίων πόλεων
 • Πολεοδομικές & χωροταξικές μελέτες
 • Σύνταξη οδηγιών και προδιαγραφών
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Στρατηγικό σχεδιασμό
 • Επενδυτικά προγράμματα
 • Έρευνα παγίων και αξιολόγηση
 • Υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τον τομέα των κτιριακών έργων και μπορεί να υποστηρίξει μικρούς ή μεγάλους επενδυτές από τα πρώτα βήματα αναζήτησης της κατάλληλης γης για την επιθυμητή επένδυση, έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της ελληνικής αγοράς καθώς και της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.

Συντονίστρια του τμήματος ιδιωτικών υπηρεσιών είναι η κ. Μαμουνή Ιφιγένεια – Γεωργία.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:

 • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΑΠΟ 350 ευρώ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΝΑΚ) ΑΠΟ 100 ευρώ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ 100 ευρώ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ 50 ευρώ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΟ 100 ευρώ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΑΚ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το ΦΠΑ (24%) και τις νόμιμες κρατήσεις μηχανικού* Οι τιμές είναι ενδεικτικές και προσαρμόζονται ανάλογα με την πολυπολοκότητα του ακινήτου
  ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310516732 – 2310540107