Σέρρες

Home/Tag:Σέρρες

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών 23/10/2014 Στις 13-08-2014 παραδόθηκε η 1η αναθεώρηση της μελέτης του Αʼ σταδίου της μελέτης με τίτλο: ʼʼΜελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΡΩΝ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίαςʼʼ. Αναμένεται η έγκριση του Αʼ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Βʼ Σταδίου της μελέτης.

Παράδοση Βʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών

Παράδοση Βʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών 26/6/2015 Στις 26-6-2015 παραδόθηκε το Β’ στάδιο της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών 25/2/2014 Στις 25-02-2014 παραδόθηκε το Α’ στάδιο της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΡΩΝ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’. Αναμένεται η έγκριση του Α’ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Β’ Σταδίου της μελέτης.

Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης Νομού Σερρών

Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης Νομού Σερρών 23/10/2013 Στις 23-10-2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΡΩΝ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’. Η διαδικασία και το αντικείμενο μελέτης είναι η συμπλήρωση και