Πολεοδομικό Σχέδιο

Home/Tag:Πολεοδομικό Σχέδιο

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Πλαταιών

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Πλαταιών 28/12/2012 Στις 28/12/2012 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Θηβαίων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών (Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων)’’. Με την παρούσα μελέτη, εξετάζεται η Δημοτική Ενότητα Πλαταιών, η οποία σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), αποτελεί τμήμα

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχίαλου

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχίαλου 14/11/2012 Στις 14/11/2012 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Βόλου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ’’Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου (πρώην Δήμου Νέας Αγχιάλου Ν. Μαγνησίας)’’. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου Νομού Χαλκιδικής

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου Νομού Χαλκιδικής 10/8/2010 Το ΓΠΣ Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής ολοκληρώθηκε επιτυχώς και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Απόφαση 4789/10, ΦΕΚ332ΑΑ/10-08-2010.

Κτηματογράφηση & Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού

Κτηματογράφηση & Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού 5/9/2010 Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ανάρτηση της κτηματογράφησης στο Δήμο Θερμαϊκού και στις 3-9-2010 δόθηκε εντολή έναρξης για την πολεοδομική μελέτη στις ίδιες εκτάσεις από την επιβλέπουσα υπηρεσία.