Ωραιόκαστρο

Home/Tag:Ωραιόκαστρο

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Ωραιοκάστρου

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Ωραιοκάστρου 23/5/2016 Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, της Κτηματογράφησης και της Διαδικασίας Συλλογής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκπονήθηκε η Πολεοδομική Μελέτη παράλληλα με την Γεωλογική και Υδρολογική Μελέτη υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η Πολεοδομική Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’ και μετά την

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ωραιοκάστρο

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ωραιοκάστρου 4/5/2015 Ολοκληρώθηκε το Β1΄ στάδιο της μελέτης Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Ωραιοκάστρου και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας. Η μελέτη Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Ωραιοκάστρου εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που