Μορφολογικοί κανόνες

Home/Tag:Μορφολογικοί κανόνες

Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης Νομού Σερρών

Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης Νομού Σερρών 23/10/2013 Στις 23-10-2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΡΩΝ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’. Η διαδικασία και το αντικείμενο μελέτης είναι η συμπλήρωση και

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας 21/5/2013 Στις 21-05-2013 παραδόθηκε το Α’ στάδιο της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΠΕΛΛΑΣ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’. Αναμένεται η έγκριση του Α’ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Β’ Σταδίου της μελέτης.