Μελέτες

Home/Tag:Μελέτες

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας 23/10/2014 Στις 08-09-2014 παραδόθηκε η τρίτη αναθεώρηση του Α΄ Σταδίου της μελέτης «Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Η Α’ φάση της μελέτης του θέματος παραλήφθηκε από το ΥΠΕΚΑ και στην παρούσα φάση αναμένεται η έκδοση εντολής

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών 23/10/2014 Στις 13-08-2014 παραδόθηκε η 1η αναθεώρηση της μελέτης του Αʼ σταδίου της μελέτης με τίτλο: ʼʼΜελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΡΩΝ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίαςʼʼ. Αναμένεται η έγκριση του Αʼ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Βʼ Σταδίου της μελέτης.

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών 25/2/2014 Στις 25-02-2014 παραδόθηκε το Α’ στάδιο της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΡΩΝ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’. Αναμένεται η έγκριση του Α’ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Β’ Σταδίου της μελέτης.

Υπηρεσίες ελέγχου και διόρθωσης στοιχείων Κτηματολογίου

Υπηρεσίες ελέγχου και διόρθωσης στοιχείων Κτηματολογίου 8/10/2013 Η εταιρία μας, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία εκπόνησης μελετών Εθνικού Κτηματολογίου, διαθέτει την ειδική εμπειρία αλλά και το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό ώστε να παρέχει γρήγορα, αξιόπιστα και σε συμφέρουσες τιμές όλες τις υπηρεσίες ελέγχου και διόρθωσης στοιχείων Κτηματολογίου.

Ανακοίνωση στα πλαίσια της μελέτης του Αδριατικού Αγωγού Αερίου (TAP)

Ανακοίνωση στα πλαίσια της μελέτης του Αδριατικού Αγωγού Αερίου (TAP) 25/9/2013 Αδριατικός Αγωγός Αερίου (TAP) Ο Αδριατικός Αγωγός Αερίου (ΤΑΡ) θα μεταφέρει φυσικό αέριο της Κασπίας Θάλασσας στην Ευρώπη, διασχίζοντας τη Βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης των στοιχείων σχετικά με τη δουλεία και την απόκτηση της γης. Κάθε προσβαλλόμενη ιδιοκτησία, καλλιέργεια και κατασκευή θα αποζημιωθεί

Μελέτη Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου – TAP

Μελέτη Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου – TAP 13/9/2013 Μελέτη Κτηματογράφησης και εκπόνησης Κτηματολογίου για το έργο κατασκευής του Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP, (Trans Adriatic Pipeline). Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ως μέλος της κοινοπραξίας TOPMAPS (ΓΑΙΑ Α.Ε., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ Ε.Ε., GEOMATICS Α.Ε.) ανέλαβε την μελέτη κτηματογράφησης και εκπόνησης μελέτης κτηματολογίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου κατασκευής του Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου TAP,