Κουφάλιες

Home/Tag:Κουφάλιες

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων 15/3/2013 Στις 15-3-2013 παραδόθηκε το Β1′ Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κουφαλίων, Νομού Θεσσαλονίκης», Γεωλογικής Μελέτης και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αναμένεται