Κατάθεση Δηλώσεων

Home/Tag:Κατάθεση Δηλώσεων

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης 19/4/2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Με την υπ’ αριθ. 536/04 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ108/Β/2012), ορίζεται η 1η-6-2012 ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή