Δήμος Πεύκων

Home/Tag:Δήμος Πεύκων

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πεύκων

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πεύκων 18/9/2015 Ολοκληρώθηκε το Β1΄ στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Πεύκων και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας. Η