Δήμος Μαλεβιζίου

Home/Tag:Δήμος Μαλεβιζίου

Ολοκλήρωση Α’ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μαλεβιζίου

Ολοκλήρωση Α’ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μαλεβιζίου 10/10/2016 Ολοκληρώθηκε το Α΄ Στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Μαλεβιζίου και η παράλληλα εκπονούμενη Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας. Οι χωροταξικές μελέτες – Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια εκπονούνται σε δύο Στάδια, το Α΄ και το Β΄. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το

Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον Δήμο Μαλεβιζίου

Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον Δήμο Μαλεβιζίου 8/8/2012 Στις 8/8/2012 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ και του Δήμου Μαλεβιζίου με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το Έργο κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων με αντλιοστάσιο στα όρια του Δ.Δ. Γαζίου». Αντικείμενο της σύμβασης θα αποτελέσει η υποστήριξη του φορέα υλοποίησης του έργου στην παρακολούθηση του προγράμματος, στην παρακολούθηση του