Δήμος Κουφαλιών

Home/Tag:Δήμος Κουφαλιών

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων, Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων, Θεσσαλονίκης 14/11/2016 Ολοκληρώθηκε το Β2΄ στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Κουφαλίων και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας. Η μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Κουφαλίων εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται