Ανάθεση μελέτης, Κτηματολόγιο

Home/Tag:Ανάθεση μελέτης, Κτηματολόγιο

Ανάθεση Μελέτης Κτηματολογίου Β’ Φάσης (Κτηματογράφηση)

Ανάθεση Μελέτης Κτηματολογίου Β’ Φάσης (Κτηματογράφηση) 17/11/2009 Στις 17-11-2009, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ανέθεσε στην ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ την εκπόνηση της μελέτης : «Μελέτη Β’ Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους