Αγχίαλος

Home/Tag:Αγχίαλος

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας 21/5/2013 Στις 21-05-2013 παραδόθηκε το Α’ στάδιο της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχίαλου

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχίαλου 9/5/2013 Το Α΄ Στάδιο της μελέτης παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 9-5-2013. Το Ά Στάδιο της μελέτης περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την αξιολόγηση των