Σύναψη σύμβασης με την Εγνατία Οδός Α.Ε.

Home/Nέα/Σύναψη σύμβασης με την Εγνατία Οδός Α.Ε.

Σύναψη σύμβασης με την Εγνατία Οδός Α.Ε.
11/5/2010

Στις 11-05-2010 υπογράφηκε η Σύμβαση για την μελέτη “Εκπόνηση των οριστικών μελετών δέκα (10) τεχνικών στο 2ο υποτμήμα “Λύρα-Κορνοφωλιά-Μάνδρα” από χ.θ. 17+650 έως χ.θ. 42+500 περίπου, στο νότιο τμήμα του κάθετου άξονα 80 “Αρδάνιο-Ορμένιο” μεταξύ της Γαία Α.Ε. Μελετών και της Εγνατία Οδός Α.Ε.