Συμφωνία για την εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας & Κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” – Κωδ. Αναφοράς 6004

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Συμφωνία για την εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας & Κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” – Κωδ. Αναφοράς 6004

Συμφωνία για την εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” – Κωδ. Αναφοράς 6004

Πελάτης:
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Περιοχή:
Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού

Περιγραφή:
Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων (βυθομετρήσεις, παρατηρήσεις μικρομετακινήσεων, ρυμοτομικές εφαρμογές, αποτυπώσεις και σχεδίαση τεχνικών έργων, χαράξεις, εφαρμογές αρχείων λειτουργούντος Κτηματολογίου κ.ά.) που, εκ των πραγμάτων, παρουσιάζονται κατά την εκπόνηση παράλληλων μελετών.