ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΧΟΥ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Συγκοινωνιακές Μελέτες/ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΧΟΥ
1 19

Έργο

Πελάτης: Δήμος Σοχού

Τοποθεσία: Δ.Δ. Ασκού, Δήμου Σοχού, Νομού Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)

Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας Πολυδενδρίου Δ.Δ. Ασκού Δήμου Σοχού μετά των προσβάσεων αυτής

(01/2002 – 05/2002)

Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά τη διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας Πολυδενδρίου Δ.Δ. Ασκού Δήμου Σοχού (μηκοτομική προσαρμογή της ερυθράς της γέφυρας στις οδούς στα κατάντη και στα ανάντη αυτής και διαμόρφωση των επικλίσεων των ασφαλτικών κατά μήκος της γέφυρας).

Προϋπολογισμός Έργου:

80.000,00 €