ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ”SUPPORT OF THE UPGRADING OF LAGADIKIA REFUGEE SITE IN THESSALONIKI – BUILDINGS REFURBISHMENT”

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ”SUPPORT OF THE UPGRADING OF LAGADIKIA REFUGEE SITE IN THESSALONIKI – BUILDINGS REFURBISHMENT”

Έργο

Πελάτης: Danish Refugee Council – DRC

Τοποθεσία: Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές (09)

 

Το Έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, Εκπόνησ

Η Mελέτης εφαρμογής Η/Μ, τευχών προσφοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου.