Στο ΚΑΠΕ η ανάθεση εκπόνησης έκθεσης καθορισμού του c. o. ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων nZEB 23/11/2016

Home/Επικαιρότητα/Στο ΚΑΠΕ η ανάθεση εκπόνησης έκθεσης καθορισμού του c. o. ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων nZEB 23/11/2016

Στο ΚΑΠΕ η ανάθεση εκπόνησης έκθεσης καθορισμού του c. o. ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων nZEB
23/11/2016

Στο ΚΑΠΕ η ανάθεση εκπόνησης έκθεσης καθορισμού του cost optimum ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων nZEB
Με σημερινή του απόφαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέθεσε στο ΚΑΠ την «Εκπόνηση απαιτούμενων εκθέσεων καθορισμού βέλτιστων από πλευράς κόστους ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEB)» στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σύμφωνα και με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στο από 31.10.2016 Πρακτικό αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 185351/1839/24.10.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Περισσότερα στο Link:http://www.b2green.gr/el/post/40731/sto-kape-i-anathesi-ekponisis-ekthesis-kathorismou-tou-cost-optimum-energeiakon-apaitiseon-ton-ktirion-nzeb