ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤʼ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1ου-2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Home/Στατικές Μελέτες/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤʼ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1ου-2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1 57

Έργο

Πελάτης: Δήμος Σταυρούπολης

Τοποθεσία: Σταυρούπολη, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) Εφαρμογής.
Προσθήκη κατ’ επέκταση 1ου-2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης.

(06/2005-07/2005)
Στατική και Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη διώροφης προσθήκης κατ’ επέκταση επί του υφιστάμενου 1ου-2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης συνολικής επιφάνειας 800τμ. Η προσθήκη θα εξυπηρετεί τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε μαθητικό δυναμικό του Δήμου.
Προϋπολογισμός Έργου:
300.000,00 €