ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
1 71

Έργο

Πελάτης: Δήμος Σταυρούπολης

Τοποθεσία: Συγκρότημα Ομόνοιας, Δ. Σταυρούπολη, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08) Εφαρμογής

Στατική μελέτη για την κατασκευή περιμετρικών τοιχείων οριοθέτησης του χώρου του σχολικού συγκροτήματος Ομόνοιας.
(10/2005 -01/2006)
Στατική Μελέτη Εφαρμογής
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη περιμετρικού τοίχου αντιστήριξης από Ο/Σ συνολικού μήκους l=”500,00m,” και μέσου ύψος Η=4,00.
Προϋπολογισμός Έργου:
300.000,00 €.