ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΙΓΚΡΟΥ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΙΓΚΡΟΥ
3 47

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Θέση Μπιγκρού, Δήμος Αρέθουσας, Ν Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

 

Στατική Μελέτη Γέφυρας στη Θέση Μπιγκρού.

(05/2000-09/2000)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πρόκειται για στατική μελέτη αμφιέρειστης πλακογέφυρας από Ο/Σ επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων, ανοίγματος l=»13,00m,» με διάκενα κυκλικής διατομής. Ύψος τεχνικού h=»4,50m,» θεμελίωση επιφανειακή με πέδιλα.

Προϋπολογισμός Έργου:

184.000, 00 €