ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΠΟΓΔΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΑΣΣΗΡΟΥ»

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΠΟΓΔΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΑΣΣΗΡΟΥ»
1 73

Έργο

Πελάτης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία: Άσσηρος, Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

 

Στατική μελέτη γέφυρας στο χείμαρρο Μπογδάνα για το Έργο «κατασκευή οδού Λαγκαδά – Ασσήρου».
(04/2004 -06/2005)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη γέφυρας στο χείμαρρο Μπογδάνα τεσσάρων συνεχών ανοιγμάτων μήκους 30,00μ. έκαστος και συνολικού μήκους l=”120.00″μ. με φορέα από προκατασκευασμένες δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος. Αποτελεί μοναδική μελέτη γέφυρας τόσο μεγάλου εύρους στην περιοχή της κατασκευής της.
Προϋπολογισμός Έργου:
2.000.000,00 €