ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
1 84

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία:Επαρχιακή οδός Μαυρούδας – Ξηροπόταμου, Δήμος Αρέθουσας

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

 

Στατική Μελέτη Γέφυρας Μαυρούδας – Ξηροποτάμου.
(01/2000-05/2000)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πρόκειται για στατική μελέτη αμφιέρειστης πλακογέφυρας επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων, από Ο/Σ, ανοίγματος L=13,00m με διάκενα κυκλικής διατομής. Ύψος τεχνικού H=9,00m, θεμελίωση επιφανειακή με πέδιλα.
Προϋπολογισμός Έργου:
94.000, 00 €