ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΧΟΥ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΧΟΥ
1 80

Έργο

Πελάτης: Δήμος Σοχού

Τοποθεσία: Πολυδένδρι, Δ.Δ.Ασκού, Δήμος Σοχού, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Στατική μελέτη (08)

 

Στατική μελέτη γέφυρας Πολυδενδρίου Δ.Δ. Ασκού Δήμου Σοχού.
(01/2002-08/2002)
Οριστική Στατική μελέτη

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πρόκειται για στατική μελέτη γέφυρας ανοίγματος l=”22,00m” και ύψος h=”5,50m,” διατομής πλακοδοκού από προεντεταμένες δοκούς στατικού ύψος d=”1,50m,” εδραζόμενες επί των ακροβάθρων μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Θεμελίωση με πασσάλους Φ120, μήκους l=”10,00m” έκαστος.
Προϋπολογισμός Έργου:
190.000,00 €