ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Συγκοινωνιακές Μελέτες/ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
image00325348

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Μαυρούδας – Ξεροπόταμος, Δήμου Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)

Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας Μαυρούδας – Ξηροποτάμου μετά των προσβάσεων αυτής.
(01/2000 – 05/2000)

Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά τη διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας Μαυρούδας – Ξηροποτάμου του Δήμου Αρέθουσας (μηκοτομική προσαρμογή της ερυθράς της γέφυρας στις οδούς στα κατάντη και στα ανάντη αυτής και διαμόρφωση των επικλίσεων των ασφαλτικών κατά μήκος της γέφυρας).
Προϋπολογισμός Έργου:
110.000,00 €