ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Έργο

Πελάτης: Δήμος Σιάτιστας

Τοποθεσία: Σιάτιστα Κοζάνης

Κατηγορία Μελέτης: Ειδικά αρχιτεκτονικά (07) – Ηλεκτρομηχανολογικά (09) – Συγκοινωνιακά (10) – Υδραυλικά (13) – Τοπογραφικά (16)

Διαμόρφωση Εισόδων πόλεως Σιάστιστας.