Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Πλαταιών

Home/Nέα/Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Πλαταιών

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Πλαταιών
28/12/2012

Στις 28/12/2012 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Θηβαίων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών (Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων)’’.
Με την παρούσα μελέτη, εξετάζεται η Δημοτική Ενότητα Πλαταιών, η οποία σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), αποτελεί τμήμα του Καλλικράτειου Δήμου Θηβαίων, μαζί με τις Δημοτικές Ενότητες Θήβας, Βαγίων και Θίσβης.Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου.