“Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης: μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κεντρικού κτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς επι της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 στον Πειραιά”

Home/Nέα/“Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης: μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κεντρικού κτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς επι της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 στον Πειραιά”

Στις 11-03-2022 υπεγράφη η  σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»  και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η εξειδίκευση των παρεμβάσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στο κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ώστε αφενός να αναβαθμιστεί ενεργειακά στην κατηγορία Α και αφετέρου να ενταχθεί σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνταχθεί μελέτη αποτύπωσης, ενεργειακή μελέτη (ΚΕΝΑΚ) , οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής (αρχιτεκτονικών και η/μ) που θα εξειδικεύει τις οικοδομικές και Η/Μ επεμβάσεις.

Πρόκειται για επεμβάσεις σε κτίριο με  συνολικό εμβαδόν 23.117 m2 που αναπτύσσεται σε 2 υπόγεια, ισόγειο και 5 συνολικά υπερκείμενους ορόφους( Α’ , Α’ άνω, Β’, Γ’, Δ’ & Ε’).  Εντός των χώρων του κτιρίου εκπαίδευσης αναπτύσσεται ποικιλία υποστηρικτικών χρήσεων, γεγονός που αυξάνει τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που συμπεριλαμβάνονται στο μελετητικό αντικείμενο είναι οι εξής:

  • Σύστημα θερμοπροσοψης (σε όλο το κέλυφος του κτιρίου)
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων
  • Θερμομόνωση & Υγρομόνωση δώματος
  • Αναβάθμιση φωτισμού
  • Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου ( BEMS )
  • Εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος με δυνατότητα net metering