Ψηφιοποίηση ορίων ιδιοκτησιών & υφιστάμενων κτηματολογικών στοιχείων στην Ελλάδα

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Ψηφιοποίηση ορίων ιδιοκτησιών & υφιστάμενων κτηματολογικών στοιχείων στην Ελλάδα

Ψηφιοποίηση ορίων ιδιοκτησιών & υφιστάμενων κτηματολογικών στοιχείων στην Ελλάδα

 

 

Πελάτης:
Trans Adriatic Pipeline AG

 

Περιοχή:
Από τα Ελληνοτουρκικά (Κήποι) έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιεροπηγή)

 

Περιγραφή:
Εργασίες ως μέλος κοινοπραξίας για τη δημιουργία ορθοφωτοχαρτών από αεροφωτογράφηση σε ζώνη πλάτους 400 μ. κατά μήκος της χάραξης του αγωγού από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (Κήποι) μέχρι τα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιεροπηγή) σε μήκος 543 χλμ., συλλογή όλων των διαθέσιμων κτηματολογικών στοιχείων και ψηφιοποίησή τους, εργασίες σύνταξης υποβάθρων για το σύνολο της περιοχής και δημιουργία βάσης γεωχωρικών δεδομένων.