ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (6 ΑΙΘΟΥΣΩΝ) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

Home/Στατικές Μελέτες/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (6 ΑΙΘΟΥΣΩΝ) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ
1 62

Έργο

Πελάτης: Δήμος Μίκρας

Τοποθεσία: Μίκρα, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
Προσθήκη πτέρυγας (6 Αιθουσών) στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μίκρας.

(09/2004-12/2004)
Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη τριώροφου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 900τμ όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο-Λύκειο Μίκρας.
Προϋπολογισμός Έργου:
500.000,00 €