Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Αμαρουσίου για τοπογραφικές εργασίες

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Αμαρουσίου για τοπογραφικές εργασίες

Στις 1/7/2019 υπογράφηκε σύμβαση με το Δήμο Αμαρουσίου με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου» ,  με αντικείμενο την εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών και υπηρεσιών, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές περί τοπογραφικών μελετών και αφορά στη διενέργεια τριγωνισμών, πολυγωνομετρίας, τοπογραφικής αποτύπωσης δομημένων και αδόμητων περιοχών, σύνταξη πράξεων αναλογισμού και προσκύρωσης, υψομετρική ενημέρωση οδών και εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών. Επιπλέον στο αντικείμενο αυτής της σύμβασης περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για κάθε σχετικό θέμα που μπορεί να προκύψει μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην πολιτική της εταιρείας μας, είναι ούτως ή άλλως και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μετά το πέρας της εκπόνησης (after sales services) με στόχο την καλύτερη ενεργοποίηση στην πράξη.