Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Γρεβενών για εξειδικευμένες εργασίες Κτηματολογίου

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Γρεβενών για εξειδικευμένες εργασίες Κτηματολογίου

Στις 12/11/2019 υπογράφηκε σύμβαση με το Δήμο Γρεβενών με τίτλο «Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο» και με αντικείμενο την καταχώρηση της κυρωμένης με την υπ΄ αριθ. πρωτ.43654/2482/15-6-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Πράξης Εφαρμογής του Δήμου Γρεβενών στο λειτουργούν Εθνικό Κτηματολόγιο με εργασίες μετασχηματισμού των αρχείων της Πράξης εφαρμογής στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87, σύνδεση και αντιστοίχηση των χωρικών και περιγραφικών στοιχείων της Πράξης εφαρμογής και της Κτηματολογικής βάσης , δημιουργία κατάλληλων παραδοτέων και οριστική καταχώρησης των τίτλων κυριότητας του συνόλου των νέων ιδιοκτησιών στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Κατά το παλαιό σύστημα μεταγραφών και υποθηκών η μεταγραφή των Πράξεων εφαρμογής  στα Υποθηκοφυλακεία, γινόταν συνολικά και ανά μερίδα ιδιοκτήτη.