ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Home/Στατικές Μελέτες/ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
1 63

Έργο

Πελάτης: Οργανισμός Εργατικής Εστίας

Τοποθεσία: Καβάλα, Ν. Καβάλας

Κατηγορία Μελέτης: Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου: «Ανέγερση Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Καβάλα».

(04/2002 -07/2004)
Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου (ισόγειο και υπόγειο) συνολικής επιφάνειας 1.800τμ στο οποίο θα στεγαστεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Καβάλα. Καθώς και γυμναστήριο εντός του οικοπέδου σε ξεχωριστό μονόροφο κτίριο.

Η Mελέτη εκπονήθηκε σε στάδιο Προμελέτης, Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής. Το Έργο εντάχθηκε για χρηματοδότησή του στο ΕΣΠΑ.
Προϋπολογισμός Έργου:
500.000,00 €