Ξενοδοχεία & τουρισμός:

Home/ΙΔΙΩΤΙΚΑ/Ξενοδοχεία & τουρισμός:
Project Details

Category:

Project Description

Hermes Suites by Imperial Palace

Πελάτης:
Ιδιώτης

Τοποθεσία:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε η εταιρία μας ήταν η σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την δημιουργία μίας σουίτας στον τελευταίο όροφο (Penthouse Suite) για το ξενοδοχείο Imperial Palace.

Μεταξύ των μελετών που εκπονήθηκαν ήταν η αρχιτεκτονική μελέτη, η μελέτη Η/Μ, η μελέτη φωτισμού και η μελέτη διακόσμησης.

Επίσης αναλάβαμε την φωτορεαλιστική απεικόνηση του σχεδίου και την δημιουργία μοντέλου για την περιήγηση σε τρισδιάστατη μορφή εντός της σουίτας.