ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θεσσαλονίκης (πρώην Δήμοι: Θεσσαλονίκης, Τριανδρίας)

Τοποθεσία: 4η και 5η Δημοτική Ενότητα Δήμου Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)

Ποδηλατόδρομος Θεσσαλονίκης

(09/2013 -01/2014, υπό εκπόνηση)

Πρόκειται για Κυκλοφοριακή Μελέτη δικτύου Ποδηλατοδρόμου που αφορά τη σύνδεση της αλάνας της Τούμπας με τα υφιστάμενα δίκτυα ποδηλατοδρόμων στην οδό Καυταντζόγλου και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Στα πλαίσια των στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς το συγκεκριμένο Έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και τις αναπλάσεις του παραλιακής ζώνης της πόλης, με τις οποίες συνδέεται.
Προϋπολογισμός Έργου:
1.800.000,00 €