ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
P2 1 2 1 min

Έργο

Πελάτης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τοποθεσία: Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας, Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27)

Η Mελέτη αφορά στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας του Καλλικράτειου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με έδρα την Ιστιαίας. Για την ως άνω μελέτη υπογράφηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης στις 28 Μαρτίου του 2012. Η σύμπραξη των μελετητών παρέδωσε το Α΄ Στάδιο της μελέτης στις 27-3-2013, 12 μήνες μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Η Mελέτη χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
Το Ά στάδιο αφορά στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στην αξιολόγηση των δεδομένων, τη διάγνωση των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών και στη διατύπωση της προκαταρκτικής πρότασης.