Παροχή τοπογραφικών εργασιών

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Παροχή τοπογραφικών εργασιών

Παροχή τοπογραφικών εργασιών

Πελάτης:
Spiecapag Hellas Branch

Περιοχή:
Από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (Κήποι) έως την περιοχή της Νέας Καρβάλης στην Π.Ε. Καβάλας

Περιγραφή:
Εργασίες ως μέλος κοινοπραξίας μετρήσεων πεδίου για τη δημιουργία κατάλληλου τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου προκειμένου να μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής, καθώς εντοπισμός και αποτύπωση για τη δημιουργία υποβάθρου στις περιοχές που ο υπό κατασκευή αγωγός φυσικού αερίου θα διασταυρώνεται με υφιστάμενα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, το οδικό δίκτυο ή φυσικά γραμμικά όρια, όπως ποτάμια κ.λπ.