Παράδοση Β2′ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών

Home/Nέα/Παράδοση Β2′ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών

Παράδοση Β2′ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών
21/7/2015

Στις 21-7-2015 παραδόθηκε το Β2′ Στάδιο της μελέτης με τίτλο: «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πλαταιών (Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θήβας)» και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Αναμένεται η έγκριση του Β2′ Σταδίου της μελέτης και η δημοσίευση της σε ΦΕΚ.