Παράδοση Β2′ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχιάλου

Home/Nέα/Παράδοση Β2′ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχιάλου

Παράδοση Β2′ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχιάλου
24/11/2015

Στις 24- 11-2015 παραδόθηκε: (α) το Β2′ Στάδιο της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου (πρώην Δήμου Ν. Αγχιάλου Ν. Μαγνησίας)», (β) η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας – 2η αναθεώρηση και (γ) η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – 1η αναθεώρηση.
Αναμένεται η έγκριση του Β2′ Σταδίου της μελέτης και η δημοσίευση της σε ΦΕΚ.