Παράδοση Β2ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμυνταίου

Home/Nέα/Παράδοση Β2ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμυνταίου

Παράδοση Β2ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμυνταίου
22/12/2014

Στις 22-12-2014 παραδόθηκε το Β2′ Στάδιο της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Αμυνταίου».
Αναμένεται η έγκριση του Β2′ Σταδίου της μελέτης και η δημοσίευση της σε ΦΕΚ.