Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πεύκων

Home/Nέα/Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πεύκων

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πεύκων
18/9/2015

Ολοκληρώθηκε το Β1΄ στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Πεύκων και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.
Η μελέτη Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Πεύκων εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.
Το Β1΄Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 18-9-2015 και στη συνέχεια αυτό στάλθηκε από το Δήμο στους φορείς για γνωμοδότηση. Για το Β1΄ Στάδιο της μελέτης αναμένεται η έγκριση και η παραλαβή του από το Δ.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών.
Μετά και την εκπόνηση (έπειτα από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) και έγκριση του Β2΄ Σταδίου, η μελέτη Γ.Π.Σ. και οι συνοδευτικές σε αυτή (Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), θα σταλθούν στο Υπουργείο Π.ΕΝ. για έλεγχο και τελική έγκριση.

Το Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Πεύκων, εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, στο οποίο θα κατατεθεί η μελέτη συνοδευόμενη από εισήγηση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης.