Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων

Home/Nέα/Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων
15/3/2013

Στις 15-3-2013 παραδόθηκε το Β1′ Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κουφαλίων, Νομού Θεσσαλονίκης», Γεωλογικής Μελέτης και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Αναμένεται η έγκριση του Β1′ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Β2ʼ Σταδίου της μελέτης.