Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αγίας Τριάδας Νομού Καστοριάς

Home/Nέα/Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αγίας Τριάδας Νομού Καστοριάς

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αγίας Τριάδας Νομού Καστοριάς
25/1/2012

Στις 25-01-2012 παραδόθηκε το Β1′ Στάδιο της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Αγίας Τριάδας», Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Αναμένεται η έγκριση του Β1′ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Β2ʼ Σταδίου της μελέτης.