Παράδοση Βʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας

Home/Nέα/Παράδοση Βʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας

Παράδοση Βʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας
14/5/2015

Στις 14-5-2015 παραδόθηκε το Β’ στάδιο της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».