Παράδοση Μελέτης Ενεργειακής Εξοικονόμησης Κτιρίων Αρχιτεκτονικής και Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης

Home/Nέα/Παράδοση Μελέτης Ενεργειακής Εξοικονόμησης Κτιρίων Αρχιτεκτονικής και Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης

Παράδοση Μελέτης Ενεργειακής Εξοικονόμησης Κτιρίων Αρχιτεκτονικής και Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης
28/2/2014

Στις 28-02-2014 παραδόθηκε η Μελέτη με τίτλο:
’’Μελέτη Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο Αρχιτεκτονικής και στο Κτίριο Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης’’.
Αναμένεται η παραλαβή και έγκριση της μελέτης από τον Δήμο προκειμένου να δημοπρατηθεί.