Παράδοση Α’ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αγίας Τριάδας Νομού Καστοριάς

Home/Nέα/Παράδοση Α’ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αγίας Τριάδας Νομού Καστοριάς

Παράδοση Α’ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αγίας Τριάδας Νομού Καστοριάς
17/7/2010

Στις 16-07-2010 παραδόθηκε εμπρόθεσμα το Α’ Στάδιο της Μελέτης “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αγίας Τριάδας Νομού Καστοριάς”. Αναμένεται παραλαβή του Α’ Σταδίου και εντολή για την έναρξη του Β’ Σταδίου της μελέτης.