Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών

Home/Nέα/Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών
25/2/2014

Στις 25-02-2014 παραδόθηκε το Α’ στάδιο της μελέτης με τίτλο:
’’Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΡΩΝ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’.
Αναμένεται η έγκριση του Α’ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Β’ Σταδίου της μελέτης.