Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών

Home/Nέα/Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Σερρών
23/10/2014

Στις 13-08-2014 παραδόθηκε η 1η αναθεώρηση της μελέτης του Αʼ σταδίου της μελέτης με τίτλο:

ʼʼΜελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΡΩΝ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίαςʼʼ.

Αναμένεται η έγκριση του Αʼ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Βʼ Σταδίου της μελέτης.