Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας

Home/Nέα/Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας
21/5/2013

Στις 21-05-2013 παραδόθηκε το Α’ στάδιο της μελέτης με τίτλο:
’’Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΠΕΛΛΑΣ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’.
Αναμένεται η έγκριση του Α’ Σταδίου και η εντολή έναρξης του Β’ Σταδίου της μελέτης.