ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
1 78

Έργο

Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής

Τοποθεσία: Επαρχιακή οδός Πορταριάς – Σημάντρων, Ν. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Στατική μελέτη (08)

Οριστική Στατική Μελέτη γέφυρας στην επαρχιακή οδό Πορταριάς – Σημάντρων.
(03/2003 -04/2003)
Οριστική Στατική μελέτη
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη πλαισιωτής κατασκευής από Ο/Σ ανοίγματος l=”20,00m” και ύψους h=”7,00m” με επιφανειακή θεμελίωση από πέδιλα Ο/Σ.
Προϋπολογισμός Έργου:
200.000,00 €